Облакът Windows Azure вече е в България

Облачните Windows Azure услуги вече са достъпни и за потребителите в България, съобщи Microsoft. Чрез съчетаване на инфраструктурни и платформени услуги се опростява създаването на приложения в облака и локалните сървъри, както и прехвърлянето им.

Освен че разширява географския обхват на Windows Azure, Microsoft е добавила поддръжка на нови операционни системи, както и нови езикови библиотеки за .NET Framework, Java, PHP и Node.js.

„Хибридният облак”, който компанията лансира, означава използване и изграждане на приложения, които се свързват с данни и услуги, намиращи се в различни центрове за данни.

Чрез Windows Azure бизнесът ще можe да преминава към облачните технологии по свой собствен начин и темп. Облачното решение дава гъвкавост за начините, по които разработчиците планират, разработват и разгръщат приложения – било то локално, в облака или комбинация от двете.

Новите услуги в Windows Azure

• Windows Azure Virtual Machines – Виртуалните машини предоставят мобилност на приложенията, като позволяват виртуалните твърди дискове (VHD) да бъдат пренасяни между локалната физическа инфраструктура и облака. Например, Microsoft SQL Server или Microsoft SharePoint могат да бъдат мигрирани към облака. Като общ файлов формат за виртуализация, VHD се поддържа от стотици доставчици и е свободно достъпна спецификация, съгласно OSP лиценза на Microsoft.

• Windows Azure Virtual Network – Виртуалната мрежа позволява да бъдат предоставяни и управлявани виртуални частни мрежи (VPN) в Windows Azure, както и сигурно да бъдат разширявани локалните мрежи в облака. Тя осигурява контрол върху мрежовата топология, в т.ч. конфигурация на IP адреси, таблици за маршрутизация и политики за сигурност, и използва стандартния IPSEC протокол за предоставяне на сигурна връзка между корпоративен VPN и Windows Azure.

 Windows Azure Web Sites – възможност за създаване на уебсайтове и приложения с гъвкаво решение, което поддържа .NET Framework, Node.js и PHP, като същевременно се ползват общи техники за разгръщане като Git и FTP. Windows Azure Web Sites също така позволява лесно разгръщане в облака на приложения с отворен код, като WordPress, Joomla, DotNetNuke, Umbraco и Drupal.

• Нови инструменти, езикова поддръжка и SDK – Софтуерно-развойният пакет (SDK) на Windows Azure от юни 2012 г. включва нови възможности, които позволяват на разработчиците да пишат код с актуализирана поддръжка на Java, PHP, .NET Framework, като Python е най-новият поддържан език. Освен товаWindows Azure SDK вече предлага 100% поддръжка при писане на код за Windows и Mac.

 Наличие в нови държави – Windows Azure вече се предлага на клиенти в 48 нови страни, в т.ч. България, Русия, Южна Корея, Тайван, Турция, Египет, Южна Африка и Украйна. Към края на юни Windows Azure ще бъде една от най-широко достъпните облачни платформи в индустрията, като ще се предлага в общо 89 държави и в 19 местни валути.

Microsoft набляга и на сигурната свързаност между облачните и локалните приложения, както и на възможността за разработка, тестване и конфигуриране на нови приложения в облака и последващо локално разгръщане.Управлението на процеса по изграждане и прехвърляне на приложения в облака е улеснено от Windows Azure Management Portal. Технологията обезпечава мащабируемост при поискване чрез мигриране на съществуващите приложения към облака с помощта на преносими, стандартни виртуални твърди дискове (VHD).

Коментар