HTC: Липсва ни бранд маркетинг

Тайванският производител на смартфони HTC, един от най-големите играчи в сектора, изпитва трудности в управлението. Проблеми като липса на маркетинг, комуникация между отделите и изпълнение на заповедите спъват развитието на компанията, признава CEO-то Питър Чоу, цитиран от digitimes.com.

По неговите думи, HTC пуска добри продукти, но не получава нужното внимание от пазара. Разсъжденията на главния изпълнителен директор са били разпространени по електронна поща до служителите на компанията.

В писмото си Чоу изтъква също необходимостта от засилване на бранд маркетинга на HTC. В допълнение, CEO-то счита за необходимо да бъде подобрена вътрешната комуникация с цел ускоряване на темповете за реагиране на нуждите на пазара.

От четвъртото тримесечие на 2011 г. финансовите резултати на HTC са под пазарните очаквания. Перспективите за Q3 на настоящата година също не са оптимистични.

Според пазарните анализатори, HTC трябва по-смело да внедрява иновативни компоненти и потребителски интерфейси или да премине към нова мобилна платформа, за да възстанови позициите си. Компанията изпитва трудности и от бързото разширяване в глобален мащаб, респ. от международния мениджмънт, което й пречи да реагира гъвкаво и оперативно.

HTC няма предимствата на вертикалната интеграция, както Samsung Electronics, нито привлекателността на марката, както е при Apple. На американския пазар HTC трудно конкурира Apple, а в Европа се натъква на доминацията на Samsung.

Коментар