Подготвят нова програма за иновации в ИКТ

Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) подготвя програма за координация и подпомагане на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите в информационни технологии и съобщенията за периода 2008-2009 година. Това съобщи председателят на ДАИТС Пламен Вачков по време на дискусионния панел за развитието на ИКТ в Централна и Източна Европа в рамките на 10-я на Икономическия форум на високо равнище на Централноевропейската инициатива (ЦЕИ).
Във фокуса на програмата ще бъдат формулирани областите от стратегическа важност за българската индустрия, които съвпадат и с европейските приоритети, обявени в Седма рамкова програма и Програмата за конкурентоспособност и иновации.
Преодоляването на разликите в развитието на ИКТ между държавите в Европа бе тема и на Заключителната конференция по проекта Great-IST на ЦЕИ. Конференцията има статут на паралелно събитие на Икономическия форум на високо равнище на ЦЕИ и се организирана съвместно от ДАИТС и Секретариата на ЦЕИ.
В конференцията участваха чуждестранни и български представители на министерства, организации и фирми. На базата на сравнението на данните за развитието на отделните държави от ЦЕИ ще бъдат предприети съвместни действия в сектора. Участниците в конференцията се обединиха около становището, че проектът трасира бъдещото регионално сътрудничество в развитието на информационното общество.

Коментар