Колежи и университети използват все повече софтуер с отворен код

Софтуерът с отворен код продължава своята инвазия в образователния сектор. Ново проучване установява много висока степен на проникване на решенията на базата на Linux в университети и колежи. Три четвърти от тези институции вземат предвид продуктите с отворен код, когато купуват ИТ, според резултати от изследване на английската компания OSS Watch. Декларираният интерес към Linux решенията почти съвпада с процента на тяхното използване. Оказва се, че 69% от колежите и университетите имат софтуер с отворен код на техните сървъри. Най-често това са бази данни, уеб сървъри и операционни системи.

Не такова е положението обаче при десктоп софтуера. Там отвореният код също има добри позиции, но делът му е значително по-малък от този при сървърите. 47% от проучените образователни институции ползват софтуер с отворен код на десктоп компютрите си, твърди OSS Watch.

Интересна е ситуацията при браузърите. Всички колежи и университети имат на РС-та си Internet Explorer, но в същото време 68% от тях разполагат и с алтернативния браузър Mozilla Firefox.

Все още обаче политиката в образованието не планира стриктно инвестициите в Linux. Едва 25% от учебните заведения са заложили софтуера с отворен код в своите стратегии. Изводът на анализаторите, на фона на 77-те процента университети и колежи, разглеждащи Linux решенията при покупка на ИТ, е, че има сериозно разминаване на политиките и практиките в образователните институции.

Отворен софтуер в университетите
Използване в сървърите
62% от университетите и колежите в Англия имат бази данни с отворен код;
– 59%
имат уеб сървъри с отворен код;
– 56% имат операционни системи с отворен код
На ниво десктоп
– 47% използват софтуер с отворен код на десктопа
Хит
Moodle, софтуер за управление на курсовете, е проникнал в 56% от университетите и колежите за по-малко от три години
*
данните са на компанията OSS Watch

Напоследък набира популярност софтуерът с отворен код за управление на курсовете в учебните заведения, известен още като CMS (от Course Management System). Един такъв продукт, Moodle, е увеличил присъствието си в колежи и университети до 56% за по-малко от три години, отчитат анализаторите.

Moodle е свободен софтуер, който помага на преподавателите да създават ефективни он-лайн общности. Продуктът може да се използва както в сайтове на индивидуални учители, така и в университети с 50 хиляди студенти.

Сериозно предизвикателство за образователните институции е как да управляват софтуера с отворен код, посочват анализаторите, предвид липсата в момента на ясни университетски политики в тази област.

Коментар