Европейско обединение за защита на данните

Най-големите европейски доставчици на облачна инфраструктура, сред които и българския център за данни Датикум, въведоха нови правила за съвместимост на услугите си с европейските регулации.

Безпрецедентното обединение за защита на данните на потребителите се случва в рамките на Асоциацията на доставчиците на облачна инфраструктура в Европа (CISPE), в която членуват водещи компании от бранша, обслужващи милиони потребители. Организацията обяви, че над 30 услуги, предлагани от членовете й, вече са съвместими със CISPE Кодекса за защита на данните.

Сред участващите в инициативата компании освен Датикум са още 1&1, Amazon Web Services (AWS), Aruba, LeaseWeb, Outscale, Seeweb, UpCloud и др. Първа задача на CISPE бе изготвянето и приемането на Кодекс за поведение, пряко засягащ защитата на данните и съобразен с нормативните актове на Европейския съюз. Чрез приемането и спазването на този кодекс, доставчиците обявяват публично своята ангажираност към всички регулаторни рамки на ЕС за опазване на данните на клиентите, коментира Георги Цеков, търговски директор на Датикум.

Целта на новите правила, включени в Кодекса, е да гарантират на потребителите на облачни услуги, че техните доставчици използват подходящи стандарти за защита на данните, съответстващи на европейските директиви и Общите правила, регулиращи защитата на данни, които ще влязат в сила от март 2018 година.

Доставчиците на облачна инфраструктура, придържащи се към Кодекса, се задължават да предоставят възможност за обработка и съхранение на клиентските данни само и единствено на територията на Европейското икономическо пространство. Освен това те се ангажират, че няма да има достъп или злоупотреба с клиентските данни за техни собствени цели, включително и за извличане на данни, профилиране или директен маркетинг.

Всички услуги свързани с облачната инфраструктура, които съответстват на CISPE Кодекса, се предлагат чрез публичен регистър и оттук нататък ще бъдат отбелязани със знак за съответствие, който гарантира, че се прилагат стандартите за защита на данните и добри практики, с цел защита на потребителите и съвместимост с европейските закони.

„Днес правим важна стъпка напред за защитата на данните в Европа. Всеки клиент ще знае, че ако неговият доставчик на облачна инфраструктура спазва Кодекса на поведение на CISPE, то неговите данни са защитени с ясни стандарти. Кодексът на поведение на CISPE осигурява на европейците сигурност, че тяхната информация няма да бъде използвана за нищо друго освен за това, което те искат”, заяви Албан Шмуц, председател на CISPE.

Критично важно е облачните услуги да предлагат сигурност и надеждност, съизмерими със завишените рискове, произлизащи от концентрацията на данни. Европа трябва да заеме водещо място в промотирането на стандарти и спецификации, които подкрепят поверително-насочени, надеждни, оперативно съвместими, сигурни и енергийно-ефективни облачни услуги, посочи Mайкъл Бони, член на Европейския парламент.

Коментар