„Учен по данните“ – бляскава професия с неясно бъдеще

Кадрите не са имунизирани срещу сътресенията на пазара на труда