Чакаме европейски пари за 5G свързаност

2 млрд. евро са предвидени в Механизма за свързаност на Европа