Чакаме европейски пари за 5G свързаност

Нормите за допустимите нива на електромагнитните излъчвания в България са над 45 пъти по-строги от стандартните в Европейския съюз, заяви Андреана Атанасова
(снимка: МТИТС)

Два милиарда евро ще бъдат инвестирани в европейските инфраструктури за високоскоростна свързаност, като се стимулира и внедряването на мобилни мрежи от пето поколение (5G), чрез Механизма за свързване на Европа, съобщи заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Андреана Атанасова.

Цифровата част от Механизма за свързване на Европа ще продължи инициативата за безплатен безжичен интернет на обществени места WiFi4EU. По думите на Атанасова, ще се инвестира в „местните двигатели на социално-икономическото развитие” (публична администрация, училища, университети, библиотеки, болници и медицински центрове, учебни, изследователски и транспортни центрове, цифрови предприятия и др.), които са същинските създатели и доставчици на услуги от общ интерес.

Според заместник-министъра, целта на новата инициатива „5G общности” е да има синергия между вече реализираните проекти по WiFi4EU, както и с националния План за възстановяване и устойчивост.

„Разгръщането на цифрова инфраструктура на територията на България включва изграждане 5G свързаност по трансграничните коридори – магистралите Тракия, Хемус, Струма, както и връзката с Румъния и Турция, подобряване на покритието в населените места, с фокус към периферни, слабо населени и селски райони. Предвижда се и насърчаване на потреблението чрез предоставяне на ваучери за абонамент”, каза още Атанасова.

Една от целите на видеоконференцията бе да запознае местните власти с ползите от 5G технологиите и да развенчае митовете за вредните излъчвания, които те причиняват. Петото поколение технологии осигурява до 100 пъти по-висока скорост спрямо съществуващата в момента, над 99 % надеждност на връзката, 100% покритие, 90% намаление на използваната електроенергия и значително по-дълъг живот на батериите на крайните устройства, подчерта зам.-министърът.

Технологията има разнообразни приложения: интелигентно управление на трафика, е-образование, е-здравеопазване, интелигентни градове, интелигентно фермерство, наблюдение на чистота на въздуха, автономни автомобили, управление на дома и спестяване на битовите ресурси и много други, поясни Атанасова.

„Петото технологично поколение ще направи здравеопазването още е по-достъпно, особено в малките населени места, тъй като на пациентите няма да се налага да пътуват за рецепта или рутинна консултация със специалист. Електронното образование ще бъде достъпно до всяко домакинство. Интелигентните ферми ще дадат възможност да се облекчи труда и да се ползват технологии както за по-добри добиви, така и за автоматизирано управление на  селскостопанската техника”, посочи тя.

Нормите за допустимите нива на електромагнитните излъчвания в България са над 45 пъти по-строги от стандартните в Европейския съюз. „Няма намерения за промяна на тези строги ограничения, така че животът и здравето на българските граждани да са максимално защитени”, заключи Атанасова.

Коментари по темата: „Чакаме европейски пари за 5G свързаност”

добавете коментар...

  1. Скандално

    Направете сметка колко много ПАРИ печелят мобилните оператори? ТОВА Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ДА ИМ СЕ ПОДАРЯВАТ ЕВРО ПАРИ.

    Направо да пуснат касички за дарения от червен кръст за изнемогващите бедни нещастни алчни мобилни оператори !!!

Коментар