5G свързаността ще промени автомобилния сектор

Огромните потоци от данни ще изискват стабилни дигитални инфраструктури, казва Владислав Янков
(снимка: Equinix)

Новият стандарт за свързаност 5G ще промени автомобилния сектор и неговата дигитална инфраструктура, подчертава анализ на компанията Equinix – един от глобалните оператори на центрове за данни.

ОЕМ производителите на автомобили  и доставчиците на мобилни услуги адаптират своята дигитална инфраструктура и използват партньорските екосистеми, за да реализират пълния потенциал на 5G, като еволюцията в свързаното шофиране и нови услуги, основани на обработка на данните в реално време.

„Тази нова генерация мрежи – 5G, е направена с цел машините да комуникират помежду си. Това означава пикови скорости от 20 гигабита, като гъстотата може да достигне до 1 милион устройства, които си общуват в рамките на 1 квадратен километър. Това ще генерира огромни потоци от данни, което ще изисква стабилни дигитални инфраструктури. Виждаме голяма активност от този тип в България, включително и в резултат на стабилната свързаност с много други страни”, коментира Владислав Янков, търговски директор, Equinix България.

Ето петте прогнози в доклада за това как 5G ще промени автомобилния сектор:

• За да ускорят навлизането на 5G, доставчиците на мобилни услуги и участниците в бъдещата екосистема по мобилност ще трансформират своята дигитална инфраструктура и ще си сътрудничат в споделени екосистеми.

5G има потенциала да доведе до съществен прогрес не само в автоиндустрията, но и в цялостната мобилност на бъдещето. Въпреки това е нужно високо ниво на оперативна съвместимост и откритост, за да бъде осъществен този потенциал. Следователно се очаква, че OEM производителите, основни производители на системи и части, ще се отдръпват все повече от централизираната ИТ архитектура в полза на динамичен подход, основан на сътрудничество, споделяне на данни и съдействие между колеги в сектора чрез консорциуми и нови партньорства.

С  пускането на 5G участниците в бъдещата мобилна екосистема, включително и доставчиците на мобилни услуги, ще приспособят своите дигитални инфраструктури. Те ще поставят по-голям акцент върху директната и частна взаимосвързаност, както и участието в дигитална екосистема на автоиндустрията, която събира ОЕМ производители, доставчици на услуги и технологии, а също така и доставчици на облачни, мрежови и мобилни решения.

Възможностите за управление на данните се доближават до дигиталната среда.

5G ще доведе до голям ръст на данните в автоиндустрията. Очаква се, че за свързаните автомобили потокът на данни ще достигне 1 гигабайт за отделен автомобил на ден. Прогнозира се, че той ще нарасне с близо 30 пъти до 1 терабайт данни за автомобил месечно до 2025 г., тъй като ще има увеличение на функционалностите .

Това води до нужда от значително по-голям капацитет и способност за по-бързо обработване на данните по-близо до крайните потребители и мобилните устройства в дигиталната (Edge) среда. В допълнение новият стандарт за 5G има по-ограничен обсег от 4G, поради по-високите радиочестоти, които налагат на операторите да внедряват повече оборудване, оптичен капацитет и точки за агрегиране на мрежи, за да покрият същата географска зона. Следователно ще има значителен ръст на периферните изчислителни нужди.

Започвайки от гъсто свързани градски центрове, където дигиталните инфраструктури са внедрени, въвеждането на 5G ще доведе до разширение на капацитета за „Multi-access edge computing” (MEC), което би приближило облачните решения до дигиталната среда и ще осигури физически и/или виртуални изчислителни ресурси с много ниски забавяния. Това подобрява производителността на приложенията, надеждността и ефективността на мрежата като цяло.

Големите центрове за колокация и взаимосвързаност имат централна роля в този процес, тъй като предоставят на доставчиците на мрежови услуги директни и защитени точки за взаимосвързаност и агрегация между 5G възли. Това позволява на 5G операторите да намалят своята употреба на по-малки локации в дигиталната среда, с което да минимизират директните инвестиции.

5G ще даде тласък на технологиите V2X (автомобил до всичко: Vehicle-to-Everything), с което ще създадат предпоставки за свързано шофиране и приложения за умни градове.

5G ще подпомогне напредъка в сферата на технологията V2X, която позволява на превозните средства да комуникират с други превозни средства, пешеходци и инфраструктурата, управляваща пътищата, трафика и ИТ. Тази комуникация ще доведе до по-сигурни и по-малко задръстени пътища с подобрен шофьорски опит.

5G ще има ключова роля за свързаните автомобили като донесе свързаност с висок капацитет за безжични актуализации, пренос на данни между превозни средства и умни устройства. До 2025 г. способностите на V2X за автомобили и инфраструктура ще са набрали скорост на пазара, като се очаква внедряванията да започнат още в края на 2020 г. С CAGR от 28%, очаква се, че размерът на пазара на V2X ще достигне обем от над 30 милиарда щатски долара до 2035 г.

5G ще отключи нови бизнес възможности, основани на данните, за ОЕМ производителите – особено в сферата на забавленията и умните услуги.

Докато преди автомобилните производители основно се бяха фокусирали върху инженерни подобрения, преходът към свързани, автономни, споделени и електрически (CASE) превозни средства – ускорен от разширението на 5G, води до преосмисляне на бизнес моделите и поставяне на все по-голям приоритет върху услугите, базирани на данни. McKinsey очаква, че до 2023 г. 46% от ръста в приходите в автомобилния сектор ще идва от дигитални услуги.

5G е първото поколение мобилни/безжични комуникации, изградени, за да обслужват съвременните корпоративни услуги. Може да поддържа много по-висока скорост на данните, по-малки забавяния, повече едновременно свързани устройства, подобрена мобилност, както и по-добра мрежова ефикасност. Това проправя пътя на ОЕМ производителите да инвестират в авангардни цифрови услуги, вкл. усъвършенствани системи за подпомагане на водача (ADAS), висока разделителна способност (HD) и разширена и/или виртуална реалност (AR/VR) информационно забавление (инфотейнмънт), в допълнение към услуги за мобилност като интелигентно паркиране и сигурност на движението.

5G ще подобри автомобилното производство, като направи възможно широкомащабното използване на сложни индустриални IoT (IIoT) приложения.

Освен ползите за водача, 5G се очаква да промени автомобилното производство. Събирането на данни и анализа им чрез IoT устройства – в допълнение с по-бързите скорости на предаване на данните, ще даде възможност за повече проследимост по време на целия процес на производство. Свързаните сензори помагат на производителите да извличат смислени/значими данни от взаимодействието в реално време между машини, системи, активи и неща.

Като се започне от внедряването на частни 5G мрежи на място, Equinix очаква, че производителите на оригинално оборудване все повече ще се възползват от 5G за реализацията на сложни IIoT проекти. Например, планирана поддръжка, която значително може да намали оперативните разходи и времето на неналичност.

IoT може също да се използва за наблюдение на веригите на доставки, като оптимизира ефективната употреба на оборудването. Очаква се 5G да спомогне за по-широкото използване на роботиката в автомобилните линии за асемблиране, като позволи оптимизиран процес на наблюдение и употреба на данни от IoT сензори/датчици. Това ще доведе до по-висока точност/прецизност и намаляване на разходите.

Коментари по темата: „5G свързаността ще промени автомобилния сектор”

добавете коментар...

  1. Манева

    5G технологията не е доказано безопасна за хората и животните. Тя работи на принципа на микровълновите фурни – с високочестотни излъчвания, чието въздействие не е изучено. Иначе, ползата от такава бърза връзка е безспорна.

Коментар