След години ще плачем на висок глас за образованието

Сега трябва да спасим академичния капацитет, казва Анна Недялкова