Софтуерните инженери се обединяват в асоциация

Приоритет е създаването на национален експертен регистър