Британска верига за храни отваря безкасови магазини

Пандемията ускори тенденцията „грабни и си тръгни”