100 милиона евро за „Бърз път към иновации”

Новата инициатива на ЕК ще подпомага малки консорциуми