Предимства и недостатъци на зелената енергия и вакуумните слънчеви колектори

Системата се изплаща за няколко години и осигурява независимост от поскъпващия ток