Задава се бум на пазара на видеонаблюдение като услуга

Водещ фактор ще са многобройните и мащабни проекти за интелигентни градове