Задава се бум на пазара на видеонаблюдение като услуга

Множеството проекти за смарт-градове вещаят бум на пазара на видеонаблюдение като услуга (снимка: CC0 Public Domain)

Видеонаблюдението като услуга е и ще бъде един от най-процъфтяващите сектори в индустрията. Ако днес стойността на този пазар възлиза на 3,3 млрд. долара, то той ще нарасне повече от два пъти във времето до 2027 година, достигайки обем от 7,6 млрд. долара. Това е един от малкото браншове, които могат да се похвалят с 18% среден годишен темп на растеж.

Ръстът на сегмента е воден от фактори като ниското ниво на инвестиция, засиленото търсене на видеонаблюдение в реално време, както и гъвкавата скалируемост, предлагана от модела „като услуга“, казват анализаторите от Markets and Markets. Очаква се хибридният VSaaS да нарасне с най-висок CAGR от 2022 до 2027 г.

Хибридният модел на видеонаблюдение като услуга (VSaaS) ще расте с високи темпове през прогнозния период. Този растеж се дължи на комбинираните предимства на локалния видеозапис и управляваните видео-услуги, предоставяни от хибридния VSaaS. В тази схема на предлагане записаните данни се съхраняват както от страна на клиента, така и от страна на доставчика на услуги. Основната причина за популярността на модела са опасенията относно сигурността на данните.

Хибридният подход предлага предимствата на локалния видеозапис, заедно с тези на управляваните видео-услуги. Цялото ежедневно управление на NVR и камерите се обработва от доставчика дистанционно, като по този начин се спестяват време и усилия. Освен това отпада необходимостта от закупуване и поддръжка на сървър и следователно намаляват първоначалните разходи. Очаква се тези предимства, предоставяни от хибридния VSaaS, да стимулират растежа на целия сектор през прогнозния период.

Интелигентните градове ще са в основата на интензивния растеж, прогнозират анализаторите. Нарастващото търсене на VSaaS решения за обществени места, транспорт и градско наблюдение ще подхранват очаквания ръст.

Новите възможности идват от правителствените инициативи за разработване на проекти за интелигентни градове: различни страни като Китай, Индия и Южна Корея инвестират огромни суми в изграждането на смарт-градове. Например, през ноември 2021 г. Министерството на земята, инфраструктурата и транспорта на Южна Корея обяви планове да инвестира 215 милиона щатски долара в създаване на 64 малки и средни по големина интелигентни града в страната до 2025 г. Това ще създаде много нови възможности за VSaaS доставчиците.

Макар че в случая става дума предимно за икономики от азиатско-тихоокеанския регион, Северна Америка ще е зоната от света, която ще има водеща роля за развитието на пазара от географска гледна точка. Очаква се Северна Америка да отчете най-високия пазарен дял при VSaaS през прогнозния период.

В САЩ правителството предприе няколко инициативи за въвеждане на усъвършенствани системи за наблюдение на обществените зони и държавните сгради. Фокусът върху разпространението на VSaaS решенията във вертикалите на отбраната и инфраструктурата също е висок. Технологията навлиза и във военния и отбранителния сектор за наблюдение на сигурността по границите и военните бази, което допълнително стимулира растежа на VSaaS пазара.

Коментар