VDI инфраструктурата и ползите за бизнеса

Организациите могат да поддържат мобилността на служителите със сигурен отдалечен достъп до вътрешните фирмени ресурси