Предлагат лесен начин за подобряване на вятърните паркове

Подходът отчита влиянието на турбуленциите от всяка турбина