Снимане в галерията: трябва ли да паднат забраните?

Критиката относно използването на телефоните в галериите изглежда се корени в елитарното схващане за кого е предназначено изкуството и как трябва да се преживява