3-кратен ръст на софтуерната индустрия у нас за 10 години

Бурно развиващият се сектор има нужда от още 20-30 хиляди ИТ таланти