Подаваме по е-път и данъчни декларации за недвижими имоти

Това става през портала за електронни административни услуги