Подаваме по е-път и данъчни декларации за недвижими имоти

Нова е-услуга улеснява подаването на данъчни декларации за недвижими имоти
(снимка: CC0 Public Domain)

Данъчната декларация за недвижими имоти вече може да се заявява и по електронен път с нова услуга, съобщиха днес от Държавна агенция „Електронно управление”.

Става въпрос за данъчните декларации по чл.14 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти. Услугата вече е достъпна за потребителите на Единния портал за достъп до електронни административни услуги.

Общо 117 общински администрации предоставят услугата чрез Единия модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги, разработен от Държавна агенция „Електронно управление”.

Към останалите общински администрации декларацията се заявява чрез Системата за сигурно електронно връчване в съответствие с чл. 26, ал. 5 от Закона за електронно управление.

Коментар