ДАЕУ призова да ползваме услуги по електронен път

Ползването на е-услуги ограничава контактите и струпването на хора на гишетата
(снимка: CC0 Public Domain)

Гражданите и бизнесът могат да ползват над 370 електронни услуги на централни, областни и общински администрации, съобщиха от Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ).

Агенцията призова ползвателите на услуги да ги заявяват, заплащат и получават по електронен път чрез Портала за електронни административни услуги, за да се ограничат контактите и струпването на клиенти на гишетата.

Подаването и връчването на документи по електронен път, свързано с предоставянето на е-административни услуги, се осъществява и чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от ДАЕУ. Достъпът до Системата се извършва чрез ПИК на НОИ, физически или облачен електронен подпис.

На въпроси, свързани с информационни системи, чрез които администрациите предоставят електронни услуги на гражданите и бизнеса и вътрешно административни услуги, отговаря Помощният контактен център на ДАЕУ на единен телефонен номер за цялата страна 0700 20 341, както и на електронната поща на Центъра – help@e-gov.bg, уточниха от ДАЕУ.

Коментар