Близо 5 млн. българи имат код за достъп до е-услуги

Цената на КЕП-овете у нас е десетократно по-ниска от тази в Европа, заяви Атанас Темелков
(източник: ДАЕУ)

Около 500 000 българи притежават квалифициран електронен подпис (КЕП), ПИК на НОИ имат около 2 милиона души, а ПИК на НАП около 2,5 милиона граждани. Така на практика близо 5 милиона граждани имат код за достъп до електронните услуги, съобщи председателят на Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ) Атанас Темелков в предаването „Седмицата” по Дарик радио.

През Единния портал за достъп до електронни административни услуги, поддържан от ДАЕУ, се предоставят над 340 услуги на централната, общински и областни администрации, 130 са общинските услуги, а областните са 25. За да ги достъпват, гражданите трябва да притежават квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на НОИ.

Всяка една от услугите има съответното ниво на сигурност и в зависимост от това ниво, могат да се използват различни средства за електронна идентификация. За съжаление, броят на КЕП-овете в България е все още нисък, коментира Темелков и добави, че у нас цената на квалифицираните електронни подписи е десетократно по-ниска от тази, на която се предлагат в Европа.

При първоначално заявяване от 20 лв. и годишна такса между 10 и 12 лв., всеки български гражданин може да си купи КЕП и с него да заявява дистанционно предоставяните услуги от централната и местна администрация по електронен път.

След обявяване на извънредното положение, агенцията пусна и нова онлайн услуга за подаване на сигнали и жалби с ПИК на НОИ или КЕП, или от мобилен телефон с облачен КЕП, който засега се предоставя от две компании в България. Изпращането на тези сигнали и жалби се осъществява чрез т.нар. сигурна електронна поща, която се използва от всички администрации в страната.

В момент, в който сигналът е изпратен, започва да тече срокът за отговор на съответната администрация. Когато отговорът е подготвен, чрез Системата за сигурно електронно връчване той се връща на подалия сигнал гражданин. По същия начин се процедира, когато бъде заявена и определена електронна услуга, поясни председателят на ДАЕУ.

До момента има подадени над 3200 молби за търсене на работа. Това е най-често използваната по електронен път административна услуга, която може да се заяви през Портала на агенцията с КЕП или ПИК на НОИ. Темелков препоръча на гражданите да се запознаят внимателно с инструкциите към всяка една е-услуга, преди да я подадат, за да могат правилно да я адресират към съответното бюро по труда.

В допълнение, той даде и някои препоръки за сигурно ползване на интернет услугите въобще. Не разрешавайте на сайтовете да ви запомнят паролата – въпреки че е много удобно и бързо, това е несигурно, заяви Темелков. Ако досега използването на еднофакторно средство – име и парола, за влизане в различни системи беше напълно достатъчно, сега вече е недопустимо.

Затова и голяма част от системите изискват двуфакторна автентикация – когато човек изпише паролата си, той получава по независим канал или код чрез sms, или допълнително съобщение през някакво приложение, с което се доказва, че той е този, който иска да влезе в системата.

И не на последно място – обучете персонала да спазва физическата безопасност на своите устройства, подчерта Темелков. Това е едно от съществените неща, защото голяма част от пробивите в големите организации и компании идват от вътрешен човек, когато целенасочено или по небрежност се допуска пробив в информационната система. Не оставайте включен компютъра си, без надзор, който може да бъде използван злонамерено от друг, посъветва той.

Председателят на ДАЕУ призова да се избягва използването на Wi-Fi мрежи при банкови преводи или при работа с  информация, с определено ниво на сигурност. Паролите на домашните Wi-Fi устройства не е добре да са по подразбиране. Те трябва да бъдат сменени още при само пускане на устройството със парола, с високо ниво на сигурност. Така мрежата ще бъде  защитена и не може да бъде манипулирана от външен човек.

Коментар