33 хиляди регистрирани в системата за е-връчване

През Системата за e-Връчване до момента са изпратени почти 190 хиляди съобщения
(снимка: CC0 Public Domain)

Регистрираните потребители в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) са близо 33 хиляди. Само за една седмица в ССЕВ, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление”, са регистрирани 146 профила на лица с обществени и публични функции. Така общият им брой става 1485.

Регистрираните администрации са 1195, с включените към тях второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджетни средства. Броят на общинските администрации е 251. През Системата за e-Връчване до момента са изпратени почти 190 хиляди съобщения, съобщиха от ДАЕУ.

Чрез ССЕВ се предоставя възможност гражданите, бизнеса и администрацията да взаимодействат по електронен път. Изпращането и получаването на съобщенията се удостоверява с квалифициран електронен печат на Държавна агенция „Електронно управление”.

Администрациите могат да интегрират модула за електронно връчване към информационните си системи или да го използват чрез потребителски интерфейс. През Системата за е-Връчване всеки гражданин може да провери и кои негови лични данни фигурират в регистрите и как те се използват от администрациите.

Това е възможно за регистрирани потребители чрез услугите на ДАЕУ „Предоставяне на достъп на физически лица до информация, свързана с тях и съхранявана в регистри на първични администратори” и „Предоставяне на персонална справка на физическо лице за достъп от трети лица до негови данни, налични в регистри, през Средата за междурегистров обмен RegiX”.

Регистрация в Системата за сигурно е-Връчване може да бъде направена с физически или облачен Квалифициран електронен подпис (КЕП) или Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт.

Коментар