Дават безплатен КЕП за ползване на е-услуги

Гражданите и бизнесът могат да се възползват от безплатен облачен или мобилен КЕП за един месец
(снимка: CC0 Public Domain)

Гражданите могат да заявяват е-услуги през Единния портал за достъп до електронни административни услуги и да подписват безплатно документи с КЕП, съобщиха от Държавна агенция „Електронно управление”.

„ДАЕУ уведомява гражданите и бизнеса, че имат възможност да заявяват административни услуги без да е необходимо да посещават на място съответната администрация, чрез Единния портал – www.egov.bg”, заявиха от Агенцията.

Достъпът се извършва чрез квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден върху физически носител от доставчиците на удостоверителни услуги, чрез техните платформи, или с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националния осигурителен институт.

В резултат на въведеното извънредно положение, гражданите и бизнесът ще могат да получат от „Борика” АД и „Евротръст Технолъджис” АД безплатен облачен или мобилен КЕП, с който за период от един месец да подписват безплатно заявленията за електронни административни услуги. Подписването може да се извършва в платформите на тези дружества – B-Trust и Evrotrust.

„Останете си вкъщи, бъдете дигитални. Заявявайте административни услуги електронно”, призоваха от Агенцията.

Коментар