Административни е-услуги вече и през мобилен телефон

„Електронната идентификация, за която напоследък често се говори, вече ще става лесно и достъпно през мобилно смарт устройство”, заяви Александър Темелков (снимка: ДАЕУ)

Достъпът до Единния портал за електронните административни услуги вече е възможен и с персонален облачен и мобилен квалифициран електронен подпис (КЕП), който може да се използва от всяка точка на света с достъп до интернет, съобщи Атанас Темелков, председател на Държавна агенция „Електронно управление” при представяне на услугата днес в София.

Електронната идентификация, за която напоследък често се говори, вече ще става лесно и достъпно през мобилно смарт устройство, допълни той при демонстрация на услугата в реално време днес в София.

Според проучване на „Галъп Интернешъл”, 75 на сто от анкетираните не са използвали електронни услуги и са имали контакт с администрации само „на гише”. В същото време над 5,5 млн. граждани използват мобилен интернет. Тази липса на комуникация може да се промени, посочиха от ДАЕУ.

Достъпът до е-услуги и подписването на документи с облачен КЕП ще улесни всеки гражданин в работата с администрацията. Създават се условия за сигурна идентификация и единен начин за достъп до услугите, предоставяни от различните институции, подчертаха от Агенцията.

Новото решение значително ще оптимизира разходите на държавата и бизнеса за създаване, поддържане и използване на средства за електронна идентификация. Също така ще предостави сигурен начин за потвърждаване на самоличността на потребителите до въвеждането на личните документи като средство за електронна идентификация, каза Атанас Темелков.

Идентификацията и достъпът до различни е-услуги чрез защитено мобилно приложение с КЕП е в партньорство с единствените засега две български компании, които предлагат сертифициран облачен квалифициран е-подпис на достъпна цена – Борика АД и „Евротръст Технолъджис” АД.

Гражданите и бизнесът вече могат да взаимодействат изцяло цифрово с администрациите – през Системата за електронно връчване. Близо 19 000 са регистрираните потребители в системата. От тях повече от 90 са фирми, над 700 са администрации.

Основните регистри и системи на централната администрация вече са свързани – през средата за обмен на данни между регистрите – RegiX. Там се извършват 165 типа справки от 62 регистъра на централни администрации, отчете Атанас Темелков.

Над 2 000 000 транзакции за достъп до удостоверителна и справочна информация се предоставят средно на месец през RegiX. Половината от тях са за нуждите на държавната администрация. Системата реално спестява време и усилия за получаване, проверка и обработка на данните. Възможната годишна икономия в средства от фонд „Работна заплата” възлиза на близо 5 000 000 лв.

Също така през тази система от 2018 г. гражданите могат да контролират как институциите използват техните данни – кои данни, на какво основание и с каква цел. Услугата е силен инструмент за граждански контрол върху институциите, смята председателят на ДАЕУ.

Хартиеният обмен между администрациите е премахнат в национален мащаб между всички административни структури. Близо 1 000 от тях  обменят документи изцяло електронно, което е първата успешно приложена мярка за ограничаване на хартиената администрация.

Средномесечният документооборот на една централна администрация с други институции достига близо 2 300 писма. Всички те вече се обменят по електронен път. Това означава спестени близо 100 тона хартия годишно и около 220 хиляди лева средногодишно спестените разходи само за хартия на администрациите. С преустановяването на хартиения обмен времето за регистрацията на един документ и връщането на отговор се скъсява близо 6 пъти.

До 2023 г. гражданите и бизнесът трябва да имат централизиран достъп по електронен път до над 850 е-услуги, заяви Темелков, като подчерта важността на обратната връзка от гражданите и бизнеса при използване на електронните административни услуги. Предложения за подобряване на работата на администрацията могат да се изпращат чрез системата за е-Връчване.

Коментари по темата: „Административни е-услуги вече и през мобилен телефон”

добавете коментар...

  1. DevOps

    Интересно как неща налични от 100г в модерната цивилизация и държави по света тук за елементарните Червенотикчичковчетата в България се представят като някакви крайно блестящи едва ли не извънземни придобивки да си проверишз дравен статус дължими данъци и кредитна история при келешите и крайни имбецили избирани с конкурс в яслата наричана кротко Държавна администрация,

Коментар