ДАЕУ: Разходите за ИКТ да се обвържат пряко с е-услугите

Към днешна дата не могат да бъдат посочени извършените до момента разходи за е-управление, заяви Росен Желязков, председател на Държавната агенция „Електронно управление”

Идентификацията и липсата на свързаност на регистрите и информационните системи остава основна пречка пред използването на електронни административни услуги от гражданите и бизнеса, заяви председателят на Държавната агенция „Електронно управление” (ДАЕУ) Росен Желязков.

В момента осем базисни регистъра са в състояние изцяло да обменят данни през средата за обмен на свързаност RegiX. За да се случи това и с останалите регистри, са необходими промени на законодателството.

„Това ще бъде една перманентна задача, за да продължи премахването на удостоверителни документи и след подготвените вече промени, свързани с отпадането на 12 основни удостоверения на хартиен носител. През 2018 г. RegiX трябва да бъде общ компонент за всички администрации”, посочи председателят на ДАЕУ в коментар за политиката на е-управление.

Ангажимент на всяка една администрация е поддържането в актуално състояние и надграждането на регистрите и поддържаните от тях бази данни. Във връзка с констатираните непълноти в ключови регистри, каквито са Националната база данни „Население” и Имотният регистър, ДАЕУ ще настоява голяма част от бюджетите и ресурсите да бъдат насочени приоритетно за тяхното преодоляване.

„Преди да се мисли за подновяване на офис техника в една институция, трябва да бъдат отделени средства за актуализация на поддържания от нея регистър”, подчерта Росен Желязков. „Даваме си сметка, че дигитализацията на всички хартиени масиви отпреди 2000 г. ще струва много пари, но оттогава досега не са заделяни никакви средства за целта. Затова сега трябва да започнат да се предвиждат необходимите средства за дигитализация. Същото важи и за регистрите, поддържани от общините”, допълни председателят на ДАЕУ.

Към днешна дата не могат да бъдат посочени извършените до момента разходи за е-управление. „Всяко число, различно от финансираното до момента с европейски средства, би било спекулативно. На базата на осъществявания от ДАЕУ проектен и бюджетен контрол по целесъобразност и след създаването на Регистър на информационните ресурси, занапред ще бъде възможна оценката на наличното в администрациите”, посочи Желязков.

Според него, разходите за компоненти на ИКТ трябва да бъдат обвързани пряко с разходите за предоставяне на електронни административни услуги. „Трябва да се знае какво ще се прави с придобиването на всеки компютър. С изграждането на Регистъра на информационните ресурси при заявяването на раздход за ИКТ-ресурси в регистъра ще се вижда с какво разполага конкретната администрация и необходимо ли е заявеното”, поясни Желязков.

През 2018 г. ще бъдат разширени функционалностите на хоризонталните компоненти на електронното управление – Единен портал за достъп до електронни административни услуги, е-Автентикация, е-Оторизация, е-Плащане, е-Връчване. Предвижда се също така да стартира платформата за предоставяне на електронни общински административни услуги като облачна услуга, допълни председателят на ДАЕУ.

Коментар