Разработват архитектурна рамка за е-управлението

Ефективното използване на споделени информационни ресурси от всички администрации ще доведе до значителни икономии

Разработване и утвърждаване на архитектурна рамка на е-управлението предвижда първият План за развитието на информационните ресурси в администрацията, огласен вчера от Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ).

Документът очертава основните предизвикателства в областта на е-управлението в краткосрочен и в средносрочен план. Администрациите планират увеличаване на разходите за развитие на информационни ресурси, като те доближават 100 млн. лева.

Най-голям е делът на планираните разходи за придобиване на хардуер. Следват планираните разходи за внедряване на приложни системи, системен софтуер и доставка на комуникационно оборудване. Същевременно най-малко средства администрациите предвиждат за разработване и внедряване на електронни административни услуги.

Преобладаваща част от планираните разходи се падат на 18 администрации. Централните администрации планират да изразходят за информационни ресурси между 20 хил. лв. и 1 млн. лв., областните администрации – между 10 и 20 хил. лв., а общинските администрации – между 400 лв. и 5000 лв., сочи документът.

Като основен приоритет планът извеждат развитието на споделените информационни ресурси на електронното управление. Това са техническата инфраструктура, Единната електронна съобщителна мрежа, информационните центрове и Държавният хибриден частен облак, които се създават и развиват от Държавна агенция „Електронно управление”.

Ограничените бюджетни разходи за е-управление налагат концентрация на финансов ресурс за доизграждане и последващото ефективно използване на споделените информационни ресурси от всички администрации. Използването на споделени ресурси ще реализира значителни икономии от мащаба и ще премахне необходимостта от провеждане на множество еднотипни обществени поръчки за придобиване или надграждане на информационни ресурси, посочиха от ДАЕУ.

По отношение на предприеманите от 2007 г. насам действия за развитие на е-управлението, анализът констатира, че разработените до момента системи и техните функционалности не могат да бъдат използвани като обща платформа за електронно управление. Причината е както липсата на части от функционалности и на технологични средства, така и на нормативни основания.

Затова разработването и утвърждаването на архитектурна рамка на електронното управление (АРЕУ) е изведена като задължителен приоритет за развитието на работещ модел на електронно управление в България. В тази посока е необходима и актуализация на стратегическите документи за развитие на е-управлението в България, се посочва в документа.

През 2018 г. ще продължи разширяването на възможностите за служебен обмен на данни между административните органи. В тази връзка и в контекста на политиката за ограничаване на административната тежест Държавната агенция „Електронно управление” ще продължи работата по идентифицирането на съществуващи удостоверителни услуги, които да бъдат трансформирани във вътрешни електронни административни услуги.

Предвижда се и пълно изграждане на инфраструктурата на Държавния хибриден частен облак и предоставяне на облачни услуги на част от администрацията, както и осигуряване на поддръжка на експерименталната облачна инфраструктура.

По отношение на мрежовата и информационна сигурност, планът извежда необходимост от изграждане и внедряване на сертифицирани системи за управление на сигурността на информацията по стандарт ISO/IEC 27001. На всички уеб сайтове на администрациите трябва да бъдат инсталирани сертификати (HTТPS), издадени от доверена система за сертифициране.

Коментари по темата: „Разработват архитектурна рамка за е-управлението”

добавете коментар...

  1. Fire

    Частен означава, че няма да е публичен, или поне голяма част от него. И по-точно ще е изграден в/у хардуер на държавата а няма да се ползват вече готови облаци като например Амазон, Калидус, Ажур….

  2. $

    Държавният хибриден частен облак,това как да се разбира хем държавно хем частно ,българска работа.

Коментар