Близо 170 млн. евро в е-управление за три години

Над 250 договора за доставка на ИТ са сключили държавните ведомства през 2016 г.

Правителствени и държавни ведомства са подписали 258 договора за доставка на ИТ хардуер, софтуер и услуги по ЗОП през 2016 г., по данни на агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

Лидер в стойността на възложените договори през миналата година малко неочаквано е Министерство на образованието и науката, следвано от Министерство на вътрешните работи и Агенция митници, съобщи блогът на CBN.

ИТ компанията, спечелила най-много пари по договори за доставка на ИТ продукти и услуги по ЗОП през 2016 г., държи 10% дял от стойността на всички договори, като за предходната 2015 г. тя е била на 8-мо място с едва 3% дял.

Най-много пари по ЗОП през 2016 г. са инвестирани в софтуер, следван от ИТ услугите и накрая е хардуерът. Годината обаче се оказва сравнително слаба като стойност на договорите и регистрира петгодишен минимум, сочи анализът.

За последните три години – 2014, 2015 и 2016 – преките и косвени инвестиции на правителствени и държавни институции в електронното управление на страната възлизат на 168,7 милиона евро, отбелязва CBN.

Шест са световните ИТ корпорации в търговте по ЗОП в България с водещи позиции през изследвания период – американските Cisco, Hewlett Packard, IBM, Microsoft и Oracle и германската SAP. За директна доставка на техни продукти и услуги са подписани 134 договора на стойност 78,5 милиона евро.

За 17-годишния период на изследването безспорен водач по инвестиции в ИТ в по ЗОП остава Министерство на финансите със 124,4 млн. евро, следвано от Министерски съвет, заключава анализът на CBN.

Коментар