Създават държавна агенция за е-управление

Нова държавна агенция и свързано с нея предприятие се очаква да намалят чувствително разходите за електронно управление и да ускорят въвеждането му

Нова държавна агенция и свързано с нея предприятие се очаква да намалят разходите за електронно управление

Правителството одобри концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление”, на базата на същата дирекция в МТИТС и Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”.

Агенцията ще има функции по издаване, налагане и контрол на политики, правила и добри практики в областта на електронното управление, стратегическо планиране и законодателни инициативи, бюджетно програмиране и контрол, координация на секторни политики и секторни и междуведомствени проекти.

Освен това Агенцията ще поддържа централизирани регистри за нуждите на електронното управление, други централизирани регистри, държавен частен облак и комуникационната мрежа на държавната администрация, съобщи правителственият пресцентър.

Концепцията предвижда създаване и на държавно предприятие „Единен системен оператор”, чиято основна функция е осигуряване на непрекъснатост във функционирането на ИКТ-системите в държавната администрация при зададено ниво на обслужване.

Предприятието ще се занимава с разработка и интеграция на електронни услуги, делегирано управление на междуведомствени проекти, защита на информационната сигурност на приложните системи и електронните услуги, поддръжка и системна администрация на бази данни, информационни системи, услуги и др.

Реализацията на предложения модел се очаква да намали чувствително разходите за електронно управление и да ускори въвеждането му, посочиха от правителствената пресслужба.

Коментари по темата: „Създават държавна агенция за е-управление”

добавете коментар...

  1. Юзек

    Пак точене на парички през роднински фирми позлатени партньори на Microsoft, HP, IBM

Коментар