Базата за е-управление е създадена

Валери Борисов показва картата за електронна идентичност

Базата на електронното управление е създадена, заяви министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на конференция в Боровец.

Проектът „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство” е на стойност близо 12 милиона лева.

„Оттук нататък общините и министерствата трябва да положат най-много усилия, за да предлагат електронни услуги”, каза Московски.

По думите му, прекият ефект от тях е спестяването на време и средства, а косвено е-управлението се изправя срещу корупцията и фалшифицирането на документи. „През следващият програмен период се очаква да се обособят сериозни възможности за финансиране на електронното управление в сектори като здравеопазването, образованието, правосъдието”, каза министърът.

Проектът изгради едни от най-важните системи за стартиране на електронното управление в действие, каза заместик-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов. Електронната идентичност и електронните обществени допитвания са сред най-съществените за потребителите на електронни услуги. Сред резултатите от проекта има и важни разработки, свързани с работата на администрациите и системите за сигурно съхранение на информацията.

Той даде пример с представянето пред всяка администрация с лична карта, която съдържа ЕГН. В интернет част от потребителите на услуги ползват електронен подпис, който обаче от гледна точка на сигурност не трябва да съдържа ЕГН. Тук е мястото на електронната идентичност, която не съдържа лични данни, а само код, посочи Борисов. По думите му, това прави картата много сигурна, защото информацията за кода се пази само в институцията, която издава картата, а пък ПИН-кодът се знае само от притежателя.

Друг важен резултат от работата по проекта е системата за онлайн референдуми, която е част правителствения портал за електронни услуги. Чрез нея граждани, бизнес и неправителствени организации, както и експерти в държавните институции, могат реално да си сътрудничат при формулиране на политиките и разработване на законите.

Коментар