Пускат национален телефонен номер за е-услугите

Национален телефонен номер ще обслужва гражданите по въпроси за е-услугите
(снимка: CC0 Public Domain)

Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ) пуска национален телефонен номер за въпроси, свързани с електронни услуги, за да улесни гражданите в условия на пандемия и карантина.

На единния телефонен номер за цялата страна 070020341 гражданите могат да се свържат с Помощния контактен център на ДАЕУ по въпроси, свързани с електронни услуги, предоставяни от агенцията, всеки работен ден, от 9.00 до 17.30 ч.:

  • За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния план;
  • За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план;

Помощният контактен център на ДАЕУ е достъпен също така на телефони 02 949 2388 и 02 949 2392 (от страната и чужбина), както и по електронна поща:

  • За въпроси, свързани със системите СЕОС,ССЕВ, еФорми – телефон 02 9492388;
  • За въпроси, свързани със системите Regix, Единния портал за достъп до електронни административни услуги, е-Автентикация, е-Плащане – телефон 02 9492392;
  • За всички останали въпроси – на електронната поща на центъра – help@e-gov.bg.

Коментар