Пускат е-услуга за подаване на сигнали и жалби

Комуникациите с институциите да се осъществяват онлайн, препоръчва ДАЕУ
(снимка: CC0 Public Domain)

След извънредното положение, въведено във връзка с пандемията от Covid-19, от Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ) препоръчват комуникациите с институциите да се осъществяват онлайн, като се използват наличните за целта средства.

Днес ДАЕУ обяви нова е-услуга, която дава възможност на гражданите да подават жалби и сигнали и да получават информация от съответната институция чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от агенцията.

На Единния портал за достъп до електронни административни услуги, поддържан от ДАЕУ, има създаден специален бутон „Сигнали, жалби и предложения”, който отвежда към електронната форма за попълване и инструкциите как гражданите да заявят услугата.

Новата услуга дава възможност за подаване на сигнал, жалба или предложение във връзка с обслужването или организацията на работата на административен орган, организация, предоставяща обществени услуги или лице, осъществяващо публични функции. Подател може да бъде всеки гражданин или организация.

За да заяви услугата, подателят е необходимо да притежава квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на НОИ, както и да има профил в Системата за сигурно електронно връчване. Тя се администрира от ДАЕУ и замества класическата препоръчана поща.

Електронното връчване е система, която позволява изпращане, получаване и съхраняване на електронни документи за и от публични институции, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез имейл и SMS (чрез използване на SMS услуга на GSM оператор).

Времето на изпращане и получаване на документа или съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на ДАЕУ. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка.

Коментар