БСК настоява за свикване на Икономически кризисен щаб

Българския бизнес е пред неизвестност – какво да прави с работниците и служителите си
(снимка: CC0 Public Domain)

Въпреки огромния поток от информация, българският бизнес е поставен в ситуация на висока степен на неизвестност от началото на кризата, породена от Covid-19, алармира Българската стопанска камара.

БСК посочва няколко неизвестности за бизнеса

  • Неизвестност за продължителността на извънредните мерки;
  • Неизвестност за мерките в подкрепа на икономиката: ще ги има ли изобщо, какви ще са, кога ще са факт/откога ще се прилагат?
  • Неизвестност за дистрибуцията на стоките си в и извън страната;
  • Неизвестност за задълженията по кредитите си;
  • Неизвестност за всичко!

Всички тези неизвестности поставят българския бизнес пред най-голямата неизвестност – какво да прави с работниците и служителите си? Колко време при тези условия може да си позволи да изплаща възнаграждения и осигуровки? На колко хора? Да съкращава ли хора? Колко? Кои?

Българският бизнес не разполага с ресурси, които да му позволят неизвестно колко дълъг период на престой. В тази връзка, БСК настоява спешно да бъде формиран и свикан Икономически кризисен щаб, който в спешен порядък да изработи конкретни механизми и мерки за пряка подкрепа на българските фирми.

БСК настоява също управляващите ясно да обяснят на обществото какви щети търпят българските фирми, без да ги дели по големина, сектори, региони или някакъв друг принцип, защото всички са силно потърпевши, а в крайна сметка – губещ ще бъдат фискът и държавата.

Предвидените до момента мерки да не бъдат ограничавани до определени сектори, а да се отнасят еднакво за всеки български работодател, е друго предложение на БСК.

Камарата предлага също като ефективна антикризисна мярка, която да даде глътка спокойствие на българския бизнес, целева държавна субсидия за всяко наето лице в реалния сектор, в размер на една минимална работна заплата (610 лв.), плюс дължимите осигурителни вноски (и от работодателя, и от работника).

„Даваме си сметка, че националните ресурси на България са несъизмерими с тези на водещите икономики в света, но сме убедени, че е по финансовите сили на държавата ни да приложи примера на другите европейски страни, които мислят за икономическото си възстановяване с точно толкова висока степен на сериозност и отговорност, колкото и за осигуряването на общественото здраве”, посочват от БСК.

Коментар