Двустранна слънчева клетка повишава ефективността

Събира и пряката, и разсеяната светлина, за да генерира повече ток