Очакват се сривове на интернет заради „Деня 768К“

Според специалисти, денят на „преливането“ ще се случи в рамките на месец, но събитието няма да предизвика такъв глобален срив в мрежата като този през 2014 г.