Ева Паунова: Еднакъв ДДС за дигитални и печатни издания

Решаването на този проблем е предпоставка за по-ниски ставки