Алгоритъм проектира конструкции от отпадъчна дървесина

Системата помага за използване на рециклирани материали в строителството