Алгоритъм проектира конструкции от отпадъчна дървесина

Софтуер с изкуствен разум “натъкмява” втора ръка греди и дъски и създава изцяло нови дървени конструкции (снимка: CC0 Public Domain)

Компютърна система може да намали потребността от нова дървесина за изграждане на конструкции, като улеснява използването на дървесина втора ръка, добита от съществуващи сгради.

Системата се разработва от изследователския институт ETH Zurich. Първоначално тя прави опис на всички късове дървесина, които потребителите са могли да намерят и добият от стара сграда или друга структура, планирана за разрушаване. Наличната дървесина може да се състои от дъски, греди и всякакви други късове, останали от строителните проекти.

След като размерите на всички части бъдат записани, потребителят посочва вида и размера на структурата, която желае да изгради. Системата реагира чрез генериране на дизайн за конструкцията, чиято геометрия и размери се основават на наличната дървесина втора употреба. На всяко парче дърво се придава уникален QR код, лазерно гравиран, така че може лесно да бъде намерен и поставен на правилното място в новата дървена структура.

Демонстрирайки технологията, екип на ETH, ръководен от гл. ас. Катрин Де Волф, започна с разглобяване на цял етаж от стар паркинг в Женева, който скоро трябва да бъде съборен. След това парчетата дърво са почистени, измерени и въведени в системата. Тя генерира съответните QR кодове.

Използвайки проекта, генериран от системата, базиран на наличната дървесина, екипът пристъпва към изграждане на геодезически купол с дървена конструкция. Той е направен изцяло от рециклираните дървени късове.

Сега екипът планира да доразвие компютърната система, така че тя да може да борави и с други строителни материали тип втора употреба. Целта е архитектите да могат да се консултират с тази платформа, за да улеснят използването на рециклирани материали.

Коментар