Държавните служители с „шестици” на ИТ обучение

Резултатите на финалния изпит надхвърлят 86%, съобщиха от МТИТС