Държавните служители с „шестици” на ИТ обучение

359 служители на централната администрация придобиха знания и умения, необходими за прехода към цифрова администрация и електронни услуги

359 служители на централната администрация придобиха знания и умения, необходими за прехода към цифрова администрация и електронни услуги

Повече от три пъти по-добри резултати в областта на информационните технологии са показали участниците в обучение на държавни служители от централната администрация, съобщиха от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).

„Единствено знаещата и компетентна администрация може да бъде полезна на гражданите и бизнеса”, каза на заключителна конференция по проекта главният секретар на МТИТС Иван Марков. По думите му, за необходимостта от ИТ обученията говорят резултатите от тестовете преди и след приключване на курсовете.

„На входното ниво участниците в обучението са успели да отговорят правилно на половината от въпросите. Това се равнява на оценка 4-4,50. На финалния изпит вече всички обучаеми са отличници и техните резултати надхвърлят 86%. Това е наистина впечатляващ успех”, каза Иван Марков.

Липсата на специализирана подготовка и недостигът на обучени кадри в продължение на години бяха сред основните пречки за ускореното разработване и предоставяне на електронни услуги, посочи главният секретар на МТИТС. Той добави, че за да бъде преодолян дефицитът на обучени специалисти, министерството е осъществило най-мащабното обучение на служителите, които отговарят за системите за електронно управление в администрацията.

Обучението бе проведено от февруари до юни тази година в рамките на проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. 359 служители на централната администрация придобиха знания и умения, необходими за прехода към цифрова администрация и електронни услуги.

Коментари по темата: „Държавните служители с „шестици” на ИТ обучение”

добавете коментар...

  1. експерт държавнаАдминистрация

    нека покажат въпросите и тогава ще говорим за отличници или двойкаджии. лелята знае ли да държи / управлява мишка

  2. любопитен

    Има ли данни кой ги е обучавал? в каква форма(присъствена или онлайн)?колко часа? колко е струвало това на данакоплатеца?

Коментар