Започва безплатно обучение за е-правителство

Проектът разглежда оперативната съвместимост и създаването на паневропейски трансгранични е-услуги

Проектът разглежда оперативната съвместимост и създаването на паневропейски трансгранични е-услуги

До края на март всеки може да се включи безплатно в онлайн обучение на тема „Оперативна съвместимост на електронното правителство”.

Успешно преминалите един от трите модула на курса ще получат сертификати, а ангажимент на участниците е единствено да дадат мнението си за обучението в анкетата за обратна връзка след него.

Инициативата е в рамките на пилотното пускане на електронния курс, разработен от ТЕЗА ЕООД в реализация на проект „ELGI – електронно обучение за електронно правителство”, финансиран по секторна програма „Леонардо да Винчи” на ЕС.

Проектът разглежда въпроса за оперативна съвместимост в контекста на електронното правителство и създаването на паневропейски трансгранични електронни услуги.

Целта е да се подобрят познанията на заинтересованите страни в проекти за електронно правителство в цяла Европа чрез развитие на иновативен инструмент за е-обучение, базиран на собствени изследвания на консорциума.

Крайният резултат от изпълнението на проекта е инструмент за е-обучение на 7 езика на държави-членки на ЕС (английски, български, гръцки, испански, италиански, латвийски и полски).

Коментар