Е-правителството не работи, защото не се прави от бизнеса

Електронното правителство не работи, защото се прави от чиновници, а не от бизнеса. Това заяви на пресконференция днес председателят на БСК Божидар Данев по време на пресконференция за междуфирмената задлъжнялост. Ако е-правителството се правеше от бизнеса, щеше да отговаря на реалните негови потребности и щеше да е действително полезно, бе посланието на Данев.

„Да сте чули правителството да обсъжда с бизнеса какво трябва да бъде електронното правителство?”, реторично попита Божидар Данев

Едно от настояванията на БСК във връзка с проблема със задлъжнялостта е да има публичен регистър за дължимите ДДС и акцизи. „Да сте чули правителството да обсъжда с бизнеса какво трябва да бъде електронното правителство?” – реторично запита Данев. „Заданията трябва да бъдат обществено обсъждани, когато се касае за разходите по електронното правителство!”.

Данев напомни, че е-правителството трябваше да бъде готово и работещо още през май 2012 г. Мащабният проект, по който вече няколко правителства се упражняват и в който са налети стотици милиони левове, няма значителна практическа стойност за бизнеса, разбра се от пресконференцията на БСК.

Камарата настоява за създаване на Златна книга на редовните данъкоплатци, за публичен регистър за ДДС и акцизите, за обществен регистър на плащанията по обществените поръчки, за обществен регистър на държавната и общинската поземлена собственост за продажба, за публичен регистър на всички такси, тарифи и лихвени условия на банковата система, както и за регистър на всички такси, тарифи и условия в застраховането.

Електронното правителство обаче не предвижда какъвто и да е от тези регистри, които биха били полезни на бизнеса и биха му помогнали да работи по-добре, заключи председателят на БСК.

Коментар