100 млн.лв. ще струва е-правителството

Ивайло Московски обеща реален напредък в е-правителството, а не само празни приказки

Инвестиционните проекти в областта на електронното управление са на стойност 100 млн. лв., обяви Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, при откриване на семинар в Плевен на тема „Програма в областта на цифровите технологии за Европа”. По-голяма част от тази сума ще бъде осигурена от европейско финансиране.

Проектът на МТИТС цели гражданите да могат чрез интернет да работят и учат, да получават здравни услуги, независимо къде се намират; както и да бъде свалена административната тежест от бизнеса. По думите на министъра, за да се постигне напредък, а не само празни обещания, МТИТС e насочило усилията си в две основни посоки: съвременни електронни съобщителни мрежи в цялата страна, а не само в големите градове, и удобни и сигурни електронни услуги.

Като реални резултати в областта на цифровите технологии Московски посочи най-успешното електронно преброяване на населението в Европа – почти половината домакинства. Фирмите подават годишни финансови отчети вече само на едно място, вместо както досега на три, а над 75% подават данъчни декларации електронно.

МТИТС пуска през октомври системата за електронна проверка на шофьорските изпити и електронна система за техническите прегледи. Факт е също, че българските организации и фирми кандидатстват електронно по европейски проекти.

Администрацията на област Плевен е една от първите с успешно реализирани проекти в областта на електронното управление. В рамките на проекта вече са напълно разработени 18 общински услуги.

Жителите на 12 областни и 74 общински администрации от Северна България ще могат да се възползват от издаване на удостоверения за адрес, за родствени връзки и семейно положение и други.

Програмата за цифрови технологии на Европа, особено в частта за широколентовия достъп и електронното управление, изисква обединени действия на много ведомства – практически почти всички министерства, областните управи, органите на местната власт. Необходима е координация, надхвърляща възможностите на едно ведомство, поясни министърът.

Коментар