България е назад в индекса на мобилността на ЕС

Изоставаме в системите за обучение на студенти в чужбина