България е назад в индекса на мобилността на ЕС

Най-добрите държавни системи за насърчаване и подпомагане на студентите да учат и да се обучават в чужбина са в Германия, Белгия, Испания, Франция и Италия, сочи първия „Индекс на мобилността” на ЕС.

„Индексът ни позволява да видим за пръв път до каква степен страните създават среда, благоприятстваща мобилността на студентите, и какво още може да се направи”, коментира Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта.

Индексът на мобилността е съсредоточен върху пет ключови фактора, влияещи върху мотивацията и способността на младите хора да учат или да се обучават в чужбина. От него става ясно, че тези фактори се различават значително в държавите от ЕС и че нито една държава не е усъвършенствала докрай всички аспекти на своята „среда за мобилност”.

Що се отнася до информация и насоки относно възможностите за мобилност – Германия, Белгия, Испания, Франция и Италия предоставят най-всеобхватна подкрепа. Структурите за информация и насоки са най-слабо развити в България, Гърция, Словения и Кипър.

Преносимостта на студентските помощи позволява на студентите да получават държавни стипендии и заеми в друга страна при същите условия като у дома. Студентските стипендии и заеми са преносими във фламандскоговорящата и немскоговорящата част от Белгия, както и в Кипър, Люксембург, Словения, Финландия и Швеция.

За разлика от това, системите за финансово подпомагане на студентите са най-ограничаващи във френскоговорящата част на Белгия, както и в България, Чешката република, Гърция, Хърватия, Литва, Румъния и Словакия.

По отношение на владеенето на чужди езици – в Кипър, Люксембург и немскоговорящата част на Белгия се поставя най-силен акцент върху изучаването им. В Ирландия и Шотландия изучаването на чужди езици в училище не е задължително.

По критерия признаване на обучението в чужбина, Германия, Белгия и Испания полагат значителни усилия, за да следят използването на инструменти като Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS) и приложението към диплома „Европас”, чрез които учениците получават признание за обучението си в чужбина, установява изследването.

В частта подпомагане на ученици в неравностойно положение фламандскоговорящата част на Белгия, Германия, Италия и Австрия се открояват както с добре развита финансова помощ за студенти от семейства в неравностойно положение, които желаят да учат или да се обучават в чужбина, така и със системи за наблюдение на мобилността от гледна точка на социалния произход.

Коментар