ЕС заделя 1,8 млрд. евро за Еразъм+ през 2014 г.

През следващите седем години над 4 милиона души ще получат безвъзмездни средства по Еразъм+, съобщи Андрула Василиу

През следващите седем години над 4 милиона души ще получат безвъзмездни средства по Еразъм+, съобщи Андрула Василиу

Организациите, които желаят да кандидатстват за финансиране през 2014 г. по новата програма „Еразъм+” на Европейския съюз, вече могат да подготвят своите заявления за получаване на безвъзмездни средства.

В програмата могат да участват организации в областта на образованието, обучението, младежта или спорта. Заявления за финансиране онлайн ще се приемат от края на месец януари. Лица не могат да кандидатстват пряко за безвъзмездни средства — те трябва да се свържат със своя университет, колеж или организация, които подават заявлението.

„Увеличението на бюджета на „Еразъм+” с 40% означава, че през следващите седем години над 4 милиона души, в това число студенти, стажанти, учители и доброволци, ще могат да получат безвъзмездни средства“, заяви Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта.

По линия на „Еразъм+” през 2014 г. ще се предостави финансиране на обща стойност 1,8 милиарда евро по проекти за мобилност, партньорства и реформи в образованието. Консорциумите и координиращите организации и групи могат да подават едно-единствено заявление от името на няколко организации.

Освен университети и институции в сферата на обучението за пръв път ще бъдат финансирани и нови партньорства за иновации – чрез т.нар. „алианси на знанието” и „секторни алианси на уменията” ще се създава взаимодействие между образованието и труда.

В сферата на спорта акцентът на програмата е поставен върху транснационалните проекти, чрез които се подпомага масовият спорт. Новото ръководство за участие в „Еразъм+” е достъпно за сваляне в PDF формат от сайта на програмата.

Коментар