ББР стартира програма за ескпортно финансиране

Могат да се възползват и чужди фирми, които внасят български стоки