ББР стартира програма за ескпортно финансиране

ББР се ръководи от трима изпълнителни директори - Димо Спасов (вляво, главен изп. директор), Билян Балев и Иван Христов

ББР се ръководи от трима изпълнителни директори – Димо Спасов (вляво, главен изп. директор), Билян Балев и Иван Христов

Българската банка за развитие (ББР) стартира първата у нас програма за подкрепа на експортно-ориентирани компании. От нея могат да се възползват както български износители, така и чуждестранни фирми, които решат да внасят български стоки.

По линията за предекспортно финансиране могат да кандидатстват малки и средни фирми, които извършват износ на стоки и услуги за чужди пазари. За фирмите-износители със застраховка от БАЕЗ е предвидена преференциална лихва от 3,5%.

За следекспортен заем могат да кандидатстват фирми, изнасящи български стоки и услуги. За тях лихвата отново е 3,5 на сто. Кредитите може да финансират до 100% от стойността на договора за износ при двугодишен период на погасяване или до 85% от неговата стойност за по-дълъг период, но не повече от 5 години.

Програмата за експортно финансиране е разработена съвместно с БАЕЗ и цели да увеличи конкурентността на българските износители. Очаква се договорите с банките-партньори на ББР да бъдат сключени до 25 март 2014 г., като програмата ще заработи в началото на април 2014.

Коментар